Jeśli chcesz kupić większą ilość materiału,
skorzystaj z poniższego przelicznika:

0,50 mb (metr bieżący) = 2 szt.
0,75 mb = 3 szt.
1,00 mb = 4 szt.
1,25 mb = 5 szt.
1,50 mb = 6 szt.
1,75 mb = 7 szt.
2,00 mb = 8 szt.
2,25 mb = 9 szt.
2,50 mb = 10 szt.
2,75 mb = 11 szt.
3,00 mb = 12 szt.
3,25 mb = 13 szt.
3,50 mb = 14 szt.
3,75 mb = 15 szt.
4,00 mb = 16 szt.
4,25 mb = 17 szt.
4,50 mb = 18 szt.
4,75 mb = 19 szt.
5,00 mb = 20 szt.